Presmak Plastik San. ve Tic. A.Ş
Çevre Politikası

Kuruluşundan itibaren “Çevre Dostu Üretim Teknolojilerini” kullanarak üretim yapan PRESMAK PLASTİK VE METAL İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak; çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

  • Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,
  • Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
  • Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,
  • Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmak ve Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmak,
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin dünya üzerinde oluşturduğu tahribatı önlemek amacıyla su, enerji, hammadde ve tüm doğal kaynakları ölçülü kullanmayı ve faaliyetlerimizi enerji verimliliği esasına uygun yürütmeyi,
  • Atık oluşumunu en az seviyede tutmayı ve Atık Yönetimi hiyerarşisine uygun “tam kontrollü” bir Atık Yönetimini sağlamayı,
  • Çalışma ve ortam şartlarını çevresel açıdan sürekli iyileştirerek çalışanlarımızın sağlığını tehdit edecek çevresel unsurları ortadan kaldırmayı,
  • Geri dönüştürülebilir atıkların hammadde olarak yeniden kullanımı hem ekonomik kazanım sağlarken hem de çevrenin daha az kirlenmesine neden olmak,
  • Çevresel faaliyetleri teşvik eden yönetim anlayışımızla, resmi ve özel kuruluşların etkinliklerine iştirak ederek, Çevre Yönetim Sistemimizi geliştirecek yenilikleri sürekli takip etmek hedefimizdir.